Inovace jako
týmová práce

Inovace bereme jako transformační páku, která nám umožňuje přizpůsobit naše produkty a procesy výzvám, kterým čelíme. Je to nástroj změny, který nám pomáhá učinit naši vizi skutečnou a identifikovat hnací síly strategických hodnot, s ohledem na horizont 2030 a v souladu s novým scénářem mobility.

Budoucnost

Vše je o vývoji inovativních řešení, která předjímají budoucí trendy na trhu.

Jsme otevření inovacím, kterým čelíme v automobilové průmyslu v horizontu roku 2030

LEHKÉ & BEZPEČNÉ BIW

Řešení pro implementaci nových pokročilých kovových materiálů používaných pro strukturální odlehčení, vývoj jejich tvářecích procesů v komplexním sortimentu oceli a hliníku, jak při tváření za horka, tak za studena.

SMART PRODUKTY

Vývoj funkcí souvisejících s bezpečností a ergonomií založených na mechanických a mechatronických řešeních.

LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIE

Vývoj nových nekovových materiálů a jejich transformační procesy ve strukturálním odlehčení pro nižší spotřebu energie a tedy i emisí CO2.

AKTIVNÍ AERODYNAMIKA

Zlepšení vozidel z hlediska aerodynamické a tepelné účinnosti založené na inovativních řešeních týkajících se řízení toku vzduchu.

VÝKONNOST V OBLASTI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Zajištění termínů prostřednictvím zefektivnění fází konstrukce nástroje.

PRÉMIOVÝ INŽENÝRING

Kvalifikovaní profesionálové pro vývoj automobilových řešení ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými středisky.

POKROČILÁ VÝROBA

Implementace konceptů Smart Factory během kompletních výrobních procesů za účelem zvýšení efektivity.

Spolupráce

Stabilní vztahy s technologickými centry, univerzitami a dalšími externími spolupracovníky doplňují naše vnitřní kapacity a umožňují nám čelit projektům se značným technologickým charakterem.

Hlavní technologické linky

Tvarování plechů

Pokročilé lightweight techonologie

Automobilová elektronika

Ostatní výrobní technologie

Advanced joining

Aditivní výrobní frézování a nové technologie

Nové výzvy v automobilovém průmyslu

Testování a ověřování rozšířených možností

Bezpečnost

Aerodynamika

Projekty

BATZ je aktivní v evropských, národních a regionálních projektech.

Evropské programy

ALMA Project

Advanced Light Materials and processes for the Eco-Design of electric Vehicles

The ALMA Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No: 101006675

Irel40

Intelligent Reliability 4.0

This project has received funding from the ECSEL Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 876659. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Germany, Austria, Slovakia, Sweden, Finland, Belgium, Italy, Spain, Netherlands, Slovenia, Portugal, Greece, France, Turkey.
http://www.Irel40.eu/objectives
Národní programy

FORMULA 4.0

Development of formulations of polymeric materials using artificial intelligence tools.

Projects financed with FEDER funds, with the aim of promoting technological development, innovation and quality research.
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/

IC4BATZ

Digitalisation of BATZ’s production operations: towards management based on reliable, agile and secure information.

ADDICLEAN

Hybrid technology of eco-efficient manufacture of high value added parts.

Projects financed with FEDER funds, with the aim of promoting technological development, innovation and quality research.
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
Regionální programy

SABRE

Scalable battery for electric heavy duty vehicles.

File number:ZE-2021/00007

Project co-financed by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF), and funded by the Basque Goverment. 2021-2027.

i2LGARBI

Development of smart, connected and sustainable solutions for the vehicle cabin through the incorporation of advanced electronics and materials.

File number: ZE-2021/00044

Project co-financed by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF), and funded by the Basque Goverment. 2021-2027.

MIDAS

New Recycled Materials and their application to Critical Automotive Components with Disruptive Processing Technologies to increase Sustainability.

File number: ZE-2021/00005

Project co-financed by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF), and funded by the Basque Goverment. 2021-2027.

EDRACTIVA

Active EDR server protection and BATZ mobile device securisation.

File number: CS-2021-00621

Industrial Cybersecurity Programme 2021.

MAT-EV

New polymeric materials with advanced properties for a new generation components and systems for electric vehicle.

File number: ZE-2019/00019

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

DIGIT-AV

Advanced digitalization plan that will become the roadmap that will outline the company’s strategic actions and decisions in the field of digitalization in the coming years.

Project Nº 6/12/D1/2023/00083

Project financed by the FORAL COUNCIL OF BIZKAIA within the DIGITAL AND GREEN transition program 2023
Dokončené projekty

IMC-7 CAPACITY INCREASE AT BATZ ZAMUDIO

Exp. no. RCI-040000-2019-153

Project financed by the Spanish Ministry of Industry, Trade and Tourism within the Programme for Reindustrialisation and Promotion of Industrial Competitiveness.

HARDTRIM

New technologies of severe trimming for press hardening of UHSS steels OK.

Ministry of Economy and Competitiveness through the National Program for the Public-Privat cooperation – Subprogram INNPACTO Project: RTC-2015-3975-4

IN-USE BAINITE

Optimization of the in-use properties of third generation of advanced high strength steels (AHSS): New processes and microstructure design concepts.

Ministry of Economy and Competitiveness through the National Program for the Public-Privat cooperation – Subprogram INNPACTO.

PECAL

Ministry of Economy and Competitiveness through the National Program for the Public-Privat cooperation – Subprogram INNPACTO. Project IPT-2012-1069-370000

RIB ON

Innovative Stamping Die for Aluminium Ribs Hot Stamping

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 755493
http://www.cleansky.eu/#no-back

FiberEuse

Large scale demonstration of new circular economy value-chains based on the reuse of end-of-life fiber reinforced composites.

This projet has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730323
http://www.fibereuse.eu

Alliance

Affordable weight reduction of high-volume vehicles and components taking into account the entire life-cycle.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 723893
http://lightweight-alliance.eu/

Race-TP

Lightweight Recyclable Automotive thermoplastic Composite structural parts for large series production

This activity has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union, under the Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation.
https://eitrawmaterials.eu/project/race-tp/

CaproKic

Upscaling of one step process for automotive continuous fiber Polyamide 6 composite parts based on the in situ polymerization of ε-caprolactam go to market.

This activity has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union, under the Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation.
https://eitrawmaterials.eu/project/caprokic/

IMC CAPACITY INCREASE AT BATZ ZAMUDIO

Exp. no. RCI-040000-2018-280

Project financed by the Spanish Ministry of Industry, Trade and Tourism within the Programme for Reindustrialisation and Promotion of Industrial Competitiveness.

ALUTOOL

Development of innovative technologies for added value functional surface manufacturing for aluminium forming stamping dies.

Projects financed with FEDER funds, with the aim of promoting technological development, innovation and quality research.
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/

PLAN COMPETITIVIDAD

Financiación prensa hidráulica.

Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial
http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/rci/Paginas/Index.aspx

E-Central

Centralised electronics for vehicle´s active aerodynamics.

File number: ZL-2020/00536

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

AEROSTRUK

Active aerodynamic system with high Structural performance in automotive.

File number: ZL-2019/00394 │ZL-2020/00323

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

Cybersecurity Industrial programme 2019.

Face-to-face training for cybersecurity awardeness in BATZ.

File number: CS00276/19

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020

SMARTAC

New mechatronic actuator for active aerodynamic systems.

File number: ZL-2018/00717 | ZL-2019/00421

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

ADDITOOL

Laser cladding new technologies for hotforming tooling.

File number: BI-00001/2018

BASQUE INDUSTRY 4.0: Transferencia de Tecnología de I+D en TEIC´s aplicadas a la fabricación avanzada 2018.

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

SENSAUT

Advanced sensors for next generation brake pedals.

File number: BI-00013/2018

BASQUE INDUSTRY 4.0: Transferencia de Tecnología de I+D en TEIC´s aplicadas a la fabricación avanzada 2018.

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

VISIONQ

Artificial vision and deep learning technologies applied to Quality control process in BATZ.

File number: BI-00016/2019

BASQUE INDUSTRY 4.0: Transferencia de Tecnología de I+D en TEIC´s aplicadas a la fabricación avanzada 2019.

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF) 2014 -2020.

MULTIMAT

Advanced multi-material components for structural, semi-structural and aesthetic applications in automotive vehicles and railway.

File number: ZE/2017/00033

Project co-financed by the Basque Government and by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF)

ACTIVSYS

Active aerodynamic system through coordinated devices.

File number: 2017: ZL-2017/00588 | 2018: ZL-2018/00146

 Project co-financed by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF), and funded by the Basque Goverment.

NEXTCOMP

Development of a new concept of light front end carrier from advanced composites.

File number: 2017: ZL-2017/00664 | 2018: ZL-2018/00147

Project co-financed by the EU through the European Regional Development Fund (ERDF), and funded by the Basque Goverment.