Management udržitelnosti

Udržitelnost je součástí podnikání. Ve společnosti BATZ jsme vždy trvali na tom, že naše činnost musí přinést výsledky v dnešní společnosti a zanechat dědictví budoucím generacím, stejně jako naši zakladatelé.

Spolupráce se společností

Aby náš projekt fungoval pro udržitelný rozvoj našeho životního prostředí.

Jedním z klíčových pilířů BATZ je závazek vůči našemu životnímu prostředí. Je tedy naší povinností a odpovědností aktivně přispívat k sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu zlepšování.

Jsme přesvědčeni, že etické, trvalé a transparentní jsou základy, na nichž musíme dlouhodobě stavět a upevňovat náš projekt.

Odpovědnost za životní prostředí

Chránit současnost pro lepší budoucnost.

Ve společnosti BATZ jsme pevně odhodláni chránit životní prostředí a ohleduplně řídit zdroje a naše okolí. Kromě toho jsme odhodláni vytvářet hodnotu minimalizací možného dopadu na životní prostředí a podporovat ducha úcty k životnímu prostředí.

Zdraví a bezpečnost

Budování bezpečnějšího a zdravějšího pracovního prostředí.

BATZ usnadňuje a zajišťuje rozvoj úkolů a činností všech lidí, kteří jej integrují do bezpečného prostředí, zajišťuje, že jsou splněny všechny požadavky na prevenci, bezpečnost a ergonomii a nabízí nezbytné školení a metodiku pro správné provádění naší činnosti. BATZ tak zavedl systém řízení zdrojů v oblasti certifikovaných plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence a rizik při práci. Podobně počítá s politikou ochrany zdraví a bezpečnosti přizpůsobenou každému výrobnímu závodu.

Certifikáty

2001
ISO 9001, PRO SÉRIOVOU VÝROBU A VÝROBU NÁHRADNÍCH DÍLŮ V AUTOMOBILNÍM PRŮMYSLU.
2003
UNE-EN ISO 14001, CERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
2008
UNE-ISO/TS 16949, ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POUŽITÍ ISO 9001.
2009
OHSAS 18001, CERTIFICATION OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM.
2015
UNE-EN 9100, REQUIREMENTS FOR AVIATION, SPACE AND DEFENCE ORGANIZATIONS.
2015
UNE-EN ISO 9001: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS.
2017
IATF 16949, TRANSITION FROM ISO/TS 16949.
2018
UNE – ISO 45001:2018, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS.
2018
UNE-ISO/IEC 27001:2014, INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM.